<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=271489683739696&ev=PageView&noscript=1" />

Dobry Dietetyk 2018 – tytuł TOP 10W dniu 27.10.2018 na Ogólnopolskim Zjeździe Sieci Dobry Dietetyk wręczono Pani Edycie Leźnickiej wyróżnienie które stanowi jednocześnie nagrodę za zakwalifikowanie się do grona 10 najlepszych poradni Dobry Dietetyk w Polsce w roku 2018.Serdecznie gratulujemy

Agencja Promocji Zdrowia
Właściciel i Koordynator Projektu Dobry Dietetyk
w Polsce

POKAŻ